Over Expeditie Toptalent

Dit is het digitaal platform van Expeditie Toptalent.
We laten toptalent uit het onderwijs (HBO, MBO en VMBO) kennismaken met de (top)bedrijven in de regio Zuid en Oost Groningen, en omgekeerd.
Vraag en aanbod brengen we bijeen.

Dit gebeurt vanaf 2021 in de vorm van interactieve dagarrangementen, die voldoen aan de corona-voorwaarden van het kabinet.
Op 1 dag worden minimaal 2 (geselecteerde) bedrijven actief bezocht door een groep (geselecteerde) studenten.
Op het programma staan het busvervoer, presentaties bij en door de bedrijven, interactie met betrokkenen en gericht netwerken c.q. matches maken.
Dit alles wordt omlijst met video- en PR-activiteiten, die vooral online (terug) zijn te zien.

Het doel van dit project is inspelen op het invullen van stageplekken en toekomstige arbeidsplekken in de regio.
Dit doen we door actief aan HBO-, MBO- en VMBO-studenten interactieve bezoeken aan bedrijven uit de regio aan te bieden.
Ook docenten en mentoren of coaches kunnen hierbij aansluiten, zodat zij ook een goed beeld krijgen van de bedrijven in de regio.

Expeditie Toptalent is er voor studenten, docenten, ondernemende bedrijven, overheden en onderwijsorganisaties.

Studenten:

 • leren de regio, de mensen en de bedrijven in de regio kennen
 • krijgen een goed beeld van beroepen, stage- en werkplekken en bedrijven waar zij later kunnen gaan werken
 • ontdekken of beroepen, werkplekken en bedrijven aansluiten bij hun kwaliteiten, motieven en competenties
 • ontdekken wat voor opleiding en opleidingsniveau nodig is om bepaald werk te mogen doen
 • maken een economische verbinding, dankzij interactie en co-creatie tussen onderwijs en ondernemers in de regio
 • leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en de marketing van het gebied


Ondernemers en bedrijven:

 • ontdekken en benutten het (toekomstig) talent in een vroegtijdig stadium
 • leggen duurzame relaties die in de toekomst mogelijk kans bieden op een baan
 • waarderen, stimuleren en ondersteunen ondernemerschap
 • worden bekend onder een breder en jong publiek
 • verbeteren het imago van de regio en de beroepen

Overheden:

 • weten het platform te vinden en te benutten
 • ondersteunen de praktijkgerichte bedrijfsbezoeken
 • waarderen, stimuleren en ondersteunen ondernemerschap

Met Expeditie Toptalent worden de vele kansen in de regio Zuid en Oost Groningen optimaal ontdekt.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag